058 2135010 | info@jorritdeboer.nl

Afspraak afzeggen

U dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, dat kan telefonisch of via mail.
Niet afgezegde afspraken kunnen in rekening worden gebracht.