058 2135010 | info@jorritdeboer.nl

Praktijkinformatie 

De praktijk is een solopraktijk en bestaat sinds 1978. Ze is aangesloten bij de beroepsverenigingen voor  fysiotherapie (KNGF) en manuele therapie (NVMT) en is opgenomen in de kwaliteitsregisters van deze verenigingen en in het BIG-register.

Voor de praktijk geldt de Klachtenregeling en Regelement Tuchtrechtspraak van het KNGF.

Opleiding: Academie voor Fysiotherapie, Leeuwarden; School voor Manuele Therapie, Utrecht; Opleiding Humane Bewegingsfunctionaliteit, Joure; Mastertraject Specialised Physiotherapist (Manuele Therapie) Avans Hogeschool Breda, deels afgerond.

Daarnaast ben ik sinds 1982 aktief in een vakgroep van fysiotherapeuten die zich bezighoudt met vakinhoudelijke ontwikkeling op basis van uitgangspunten uit de Humane Bewegingsfunctionaliteit.

Behandeling, kosten en vergoeding.

Behandeling kan plaatsvinden zonder verwijzing. De meeste fysiotherapie valt buiten de dekking van het basispakket zorgverzekering. De kosten worden vergoed vanuit de aanvullende polissen. De vergoeding uit deze aanvullende verzekering gaat niet ten koste van het eigen risico en er is geen eigen bijdrage aan verbonden. U kunt op de site van o.a. Independer uw polis en de daarin opgenomen vergoedingen fysiotherapie inzien.

Uitzondering:
Sommige aandoeningen komen voor op de lijst ‘chronische indicaties’. Bij behandeling op basis van een chronische indicatie geldt het volgende.
Voor deze klachten is een verwijzing noodzakelijk van de behandelend arts. De eerste 20 zittingen komen voor rekening van de patiënt. Als deze een aanvullende polis heeft waarin fysiotherapie is opgenomen worden de behandelingen daaruit vergoed, zolang de polis daarin voorziet. Als dat aantal minder is dan 20 sessies zijn de resterende kosten tot en met de 20ste sessie voor rekening van de patient. Vanaf de 21ste behandelsessie wordt verdere fysiotherapie betaald uit het basispakket voor ziektekosten. Deze behandelingen komen vanaf dat moment wel ten laste van het eigen risico.

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen vergoed uit het basispakket.
Kijk hier voor de volledige regeling fysiotherapie en basispakket zorgverzekering.

Als u geen aanvullende verzekering hebt zijn de behandelingen altijd voor eigen rekening en krijgt u een nota.*
Zie hieronder voor de kosten.

Behandeltarieven In praktijkAan huis 
Zitting manuele therapie  € 42,50 € 57,50  
Zitting fysiotherapie € 37,50 € 52,50   
Eenmalig diagnostisch consult  € 40,00    
* 24 uur van te voren afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken vallen buiten de contractafspraken met zorgverzekeraars en kunnen bij de cliënt in rekening worden gebracht: no showtarief €25,00.

Belangrijk.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee deze praktijk een contract heeft wordt de behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekeraar.

De praktijk niet meer met alle zorgverzekeraars een contract.
Met de onderstaande zorgverzekeraars is geen contract getekend.
Dat betekent dat u bij deze verzekeraars na behandeling een rekening krijgt. Deze kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Waarschijnlijk vergoedt deze niet het volledige bedrag van de rekening maar een lager bedrag, dat hangt mede af van het feit of u een restitutiepolis hebt of een naturapolis. Zie hier voor info.


Met de volgende zorgverzekeraars (en hun sublabels) is geen contract getekend:

MENZIS (AnderZorg, Hema, pma).
ZORG EN ZEKERHEID (azvz).
ENO (Salland zorgverzekering, ZorgDirect).
ONVZ (pno, vvaa).
IPTIQ (promovendum, national academic, besure).